Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα – Τί ακριβώς είναι;

 

H «ιχνηλάτηση» των τροφίμων μέσω της αλυσίδας παραγωγής και διανομής, βοηθάει την αντιματώπιση πιθανών κινδύνων αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ασφάλεια των τροφίμων, είναι μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των πολιτών της ΕΕ κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες. Κρούσματα ιών σε ζώα, που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, ή η παρουσία χημικών ουσιών πάνω από τα αποδεκτά όρια σε ζωοτροφές και τρόφιμα, μπορεί να απειλήσει τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των προϊόντων.

Η ιχνηλασιμότητα είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, που επιτρέπει στους διαχειριστές των επιχειρήσεων τροφίμων ή στις αρχές να αποσύρουν ή να ανακαλέσουν προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη ασφαλές.

Γενικά η ιχνηλασιμότητα, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ και στην παρούσα φάση, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να την ακολουθούν.

 

 

Τί προσφέρει η εταιρία μας για την ιχνηλασιμότητα

 

Εφαρμόζοντας το σύστημα ιχνηλασιμότητας του Nazareth ERP στην επιχείρησή σας εκτός από την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων, εφαρμόζετε ένα σύστημα πρόληψης μέσω της ανάκλησης των προϊόντων που τυχόν παρουσιάζουν πρόβλημα, προφυλάσσοντας σας από δυσάρεστες καταστάσεις.