NAZARETH ERP

Λίγα λόγια για το Nazareth ERP
Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και για τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας. Aξιοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν από την άριστα σχεδιασμένη βάση δεδομένων του προγράμματος, τόσο σε προϋπολογιστικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο, επιτρέπει την ταχύτατη εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών και προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς. Με την χρήση ενός προγράμματος erp, τα ειδικά σχεδιασμένα κυκλώματα προϋπολογίζουν και παρακολουθούν δυναμικά όλη την εξέλιξη, ενημερώνοντας ταυτόχρονα με πολλαπλά αποτελέσματα για την λήψη αποφάσεων με όλα τα σύγχρονα εργαλεία (excel, html, κλπ.).
Φιλικό προς τον χρήστη
 • Οι λειτουργικές ενότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την ταχύτητα και την δυνατότητα εύκολης εκμάθησης και λειτουργίας από μη έμπειρο χρήστη.
 • Τα Μενού και τα παράθυρα εργασίας είναι προσαρμοσμένα ή προσαρμόζονται σύμφωνα με την πρόσβαση κάθε χρήστη έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζει ο χρήστης λειτουργικά προβλήματα.
 • Τέλος παρέχονται πολλαπλοί τρόποι εύρεσης και ανάκτησης στοιχείων καθώς και πολλά διαθέσιμα βοηθήματα.

Μοναδική ικανότητα διασυνδέσεων
  Εύκολη και ευέλικτη αρχιτεκτονική με δυνατότητες που περιλαμβάνουν :
 • Άμεσα αποτελέσματα σε υπολογιστικά φύλλα.
 • Απευθείας σύνδεση και λειτουργία με My-SQL, SQL-SERVER, ORACLE.
 • Ειδικοί μηχανισμοί διαχείρισης αποθηκών και τιμολόγησης.
 • Μοναδική δυνατότητα σε ON-LINE επικοινωνίες με πολλαπλούς χρήστες σε τοπικό επίπεδο ή απομακρυσμένο επίπεδο μέσω γραμμών ADSL για συνδέσεις υποκαταστημάτων και μεταφοράς δεδομένων .
 • Πραγματοποίηση συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές με EDI.

Γιατί είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που θα λύσει τα χέρια σας. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, το Nazareth ERP σύστημα, προσαρμόζεται στα μέτρα σας αναλόγως τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Το κόστος του Nazareth ERP προσαρμόζεται αναλόγως τις ανάγκες σας. Μπορείτε να αγοράσετε μόνο το τμήμα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει πχ. μόνο την αποθήκη ή μόνο την τιμολόγηση ή όλο το πακέτο της εφαρμογής. Αναλόγως το τί θα αγοράσετε, βγαίνει και το τελικό κόστος. Καλύτερα όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Μα φυσικά εμείς! Το τμήμα προγραμματισμού του προγράμματος Nazareth ERP σας υποστηρίζει τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη πρόσβαση ωστε να λυθούν όλες οι απορίες ή τα προβληματα που πιθανόν να αντιμετωπίσετε.

ΝΕΟ: Διασύνδεση Nazareth ERP με εφαρμογή iOrder

Import Παραγγελιών


 • Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο iOrder εξάγονται σε αρχείο η κάθε μια και αποστέλλονται με email στο λογιστήριο.
 • Το λογιστήριο συγκεντρώνει όλες τις παραγγελίες σε έναν φάκελο.
 • Το Nazareth ERP, συννεννόνει όλα αυτά τα αρχεία σε ένα (merging) και κάνει αυτόματα το import των στοιχείων μαζικά. Με αυτό το τρόπο, ο χρόνος και ο φόρτος εργασίας ελαχιστοποιείται κατα πολύ, μιας και δεν χρειάζεται να γίνεται η ίδια διαδικασία για κάθε μια παραγγελία ξεχωριστά.
 • Στη συνέχεια προβάλονται οι παραγγελίες και μπορούν να τυπωθούν μονομιάς μαζικά με μια ειδική ευανάγνωστη μορφοποίηση.
 • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μετατρέψει τις παραγγελίες, ως Παραγγελία στο ERP και ως απευθείας Παραστατικό Πώλησης.
 • Τηρήται ΖΕΥΞΗ κωδικών ειδών μεταξύ Nazareth ERP & iOrder. Δηλαδή, υπάρχει εναλλακτικός κωδικός στο ERP ίδιος με τον κωδικό του iOrder. Η όλη διαδικασία, μπορεί να επιτευχθεί και εκ των υστέρων και όχι μόνο κατα την εισαγωγή.


 • Export Υπολοίπων

  Τα υπόλοιπα πελατών - ειδών εξάγονται σε αρχείο EXCEL τα οποία ανεβαίνουν στο iOrder και ενημερώνουν τα υπόλοιπα απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Ο πωλητής στη συνέχεια, διαθέτει τα ενημερωμένα στοιχεία.


ΝΕΟ: Αυτόματες ενημερώσεις προγράμματος

 • Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του Nazareth ERP στην τελευταία stable έκδοση, οποιαδήποτε στιγμή, με το πάτημα και μόνο ενός κουμπιού! Απαραίτητη προϋπόθεση, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

ΝΕΟ: Αυτόματη επαλήθευση και εισαγωγή στοιχείων ΑΦΜ

 • Άμεση επαλήθευση της ορθότητας του ΑΦΜ των πελατών κατα την εισαγωγή.

 • Τα στοιχεία των πελατών-επιχειρήσεων εισάγονται αυτόματα στη καρτέλα, εισάγοντας μόνο το ΑΦΜ. Τα στοιχεία αυτά απορροφούνται απο την σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και συμπληρώνονται αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία στη καρτέλα του κάθε πελάτη.

ΝΕΟ: Αυτόματη αποστολή συγκεντρωτικών

Η αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων έχει απλοποιηθεί. Με το πάτημα και μόνο ενός κουμπιού, μέσα απο το Nazareth ERP, γίνεται αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων στο Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό του χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεται αυτός στη σελίδα του Υπουργείου.

 • Online ενημέρωση ισοτιμίας Ευρώ με άλλα νομίσματα

 • Αυτόματη αποστολή στοιχείων για την Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) κατευθείαν στη φόρμα της σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).